top of page
  • Facebook - White Circle

 

Complementaire zorg draagt de visie dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet bijten maar juist goed samengaan. 

Dit gegeven is mijn grote drijfveer en geeft in de reguliere setting van de consulten een unieke werkwijze, 

waarbij inzicht en behandeling wordt gegeven op oorzakelijk niveau in plaats van op symptoom niveau.

Klachten kunnen zich op diverse manieren manifesteren: psychisch, emotioneel, psychosociaal of psychosomatisch. 

Ook bij SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) levert mijn expertise

een bijdrage aan het inzicht over de klacht. Daarnaast heb ik enkele specialisaties: trauma behandeling en PTSS, oncologie, relatie, burn-out, depressie. 

 

Ik streef altijd naar relatief korte behandeltrajecten.

Het kan dat de praktijk ondersteuner GGZ van uw huisarts u verwijst, maar je hebt niet persé een verwijzing nodig.

Consulten worden, afhankelijk van je pakket, door de zorgverzekeraar vergoed uit de aanvullende polis. 

Je hoeft dus niet eerst het eigen risico te betalen, er is al vergoeding mogelijk vanaf het eerste consult.

 

De locatie van het gezondhuys® geeft door de charme van het gebouw een warme uitstraling 

aan de professionele consulten en hopelijk ook voor jou een warm welkom gevoel.

 

Je kunt mij bereiken voor een kosteloos en vrijblijvende kennismaking 

Ik verwelkom u graag in de praktijk! 

VISIE & WERKWIJZE

GESPECIALISEERDE
ZORG

HBO opgeleid, 

constante bij-en nascholing, 

jarenlange ervaring,

vaardigheden en kennis, een unieke combi van reguliere en alternatieve zorg

om meteen door te dringen tot de kern van het probleem en zodoende een totaalbeeld te kunnen schetsen voor een passende therapie

VERTROUWD GEVOEL

een zeer hoge patiënt tevredenheid...

de mensen die de praktijk bezocht hebben, ervaren de zorg als zeer deskundig en een plek waar ze veilig hun verhaal kunnen neerleggen

efficiente zorg

goed resultaat, lage behandelfrequentie...

hoogwaardige zorg  zonder daarbij de aandacht voor de mens in zijn totaal uit het oog te verliezen 

met (huis)artsen en specialisten, therapeuten

en POH-GGZ, zowel binnen als  buiten de directe regio.

Transdisciplinaire samenwerking binnen gezondhuys®

KORTE LiJNTJES

LUISTERENd
OOR

logo alom.png
Werkwijze

PRINCIPES COMPLEMENTAIRE GGZ | 4 BASISPRINCIPES 

Complementaire GGZ is gebaseerd op 4 basisprincipes:

 

Holistisch mensbeeld

Binnen de complementaire GGZ wordt het holistisch mensbeeld gehanteerd dat naar het geheel van de mens kijkt, het innerlijk,

de systemen en de omgeving. Dus niet alleen naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd.

Het gehele individu en de omgeving wordt betrokken. Hierdoor is er een gemakkelijkere ingang naar het kijken naar de oorzaak en oorzakelijk werken. Het woord holisme komt van het Griekse ‘holon’, wat ‘het geheel’ betekent.

In het holistisch mensbeeld is alles met elkaar verbonden. Alles hangt met alles samen. Dit zorgt voor een volledig persoonlijke individualistische benadering. Er wordt niet gegeneraliseerd en het uitgangspunt is dus niet dat de mens een man is van 40 jaar, 1,70 meter lang is en 70 kilo weegt. Een oorzaak kan immers niet gevonden worden als het uitgangspunt is dat iedereen gelijk is.

Een oorzaak kan ook niet begrepen worden als slechts naar een gedeelte van dat geheel gekeken wordt.

Interventies binnen de complementaire GGZ komen soms voort uit westers wetenschappelijke gezondheidszorg, maar ook uit oosterse gezondheidszorg of culturele tradities. Zo heeft mindfulness zijn wortels in Tibetaanse boeddhistische meditatietechnieken. Interventie technieken uit culturele tradities van natuurgeneeskunde kunnen ook een onderdeel zijn van de behandeling,

zoals kruiden die een effect hebben op de mentale gesteldheid. Bepaalde interventie technieken gebruiken het lichaam om de geest te behandelen, lichaam en geest is immers één geheel. Voorbeelden hiervan zijn (oor-)acupunctuur en auriculo medicién chromotherapie. Met name bij deze laatste interventie wordt bij trauma een zeer goed resultaat bereikt. Auriculo medicién chromotherapie is een voorbeeld van een interventie die zijn oorsprong heeft in de westers wetenschappelijke gezondheidszorg.

In al deze tradities ziet men de mens als een geheel van lichaam, geest, ziel en energie. Bovendien is de mens niet alleen, maar is hij onlosmakelijk verbonden met zijn fysieke en sociale omgeving. Deze manier van kijken naar de mens heet holistisch.

 

Oorzakelijke insteek

Binnen complementaire GGZ wordt gezocht en gewerkt aan de daadwerkelijke oorzaak van de klacht.

Daar waar basis- en specialistische GGZ volgens een strak protocol moeten werken (symptoom classificatie, diagnose, protocol behandeling) en daar niet van mogen afwijken waardoor de kans aanwezig is om voorbij te gaan aan de oorzaak,

is de complementaire GGZ veel meer bezig met inzicht in de daadwerkelijke oorzaak, zelfredzaamheid en daar waar nodig een gespecialiseerde behandel methode om een vicieuze cirkel te doorbreken. 

 

Zelfredzaamheid

Ieder mens beschikt over het mentale vermogen om zichzelf te herstellen. Bijvoorbeeld na een emotionele wond, een mentaal probleem of een trauma. Ons systeem is normaal gesproken zelf in staat om verstoringen in het mentale evenwicht te herstellen.

Maar soms is de verstoring zo ingrijpend ( denk aan een psychotrauma) of het systeem zo ontregeld, dat hulp ‘van buiten’ nodig is. Complementaire GGZ richt zich op het stimuleren van het zelfherstelend en  vermogen en zelfredzaamheid,

met daar waar nodig een gespecialiseerde behandel methode om een vicieuze cirkel te doorbreken.

 

Relatie geest-lichaam

Door onderzoek wordt steeds duidelijker dat stress en (psycho-)trauma een veel voorkomende oorzaak is van psychosociale en emotionele klachten. Door teveel en te langdurige stress kun je ziek worden. En als je ziek bent kan stress klachten verergeren. Behandeling van de geest in het richten van de aandacht brengt innerlijke rust, acceptatie en ontspanning.

Daardoor komt het stress-systeem tot rust. Bovendien vermindert de spanning op de organen en weefsels in het lichaam.

Via het lichaam is ook de geest te behandelen. Complementaire GGZ heeft veel kennis over deze systemen en heeft vele goede interventie methoden om dit verantwoord toe te passen.

basisprincipes compl GGZ

WAT DOEN WIJ

SAMENWERKING

Als gespecialiseerde praktijk zijn wij vaak een eerste adres waar men aanklopt met gezondheids-gerelateerde klachten in buik en bekken(bodem)gebied. We staan als team garant voor hoogwaardige en deskundige zorg.

Met onze specialistische zorg krijgen we veel problemen opgelost, maar soms is er een naast onze expertise een extra kijk nodig op het gezondheidsprobleem. 

 

Deze extra kijk is vaak te realiseren binnen het therapeutenconcept van het gezondhuys®.​

Indien er een duidelijke meerwaarde ontstaat voor multidisciplinair samenwerken ten opzichte van zorg geleverd door een van de disciplines, kan er laagdrempelig naar elkaar worden verwezen en kan de zorg gemakkelijk en efficiënt op elkaar worden afgestemd.

Het team van therapeuten bestaat uit Basis in Balans, ALOM Complementaire GGZ en Osteopathie de Gussem.

  Allemaal pareltjes op hun vakgebied, afzonderlijk, maar zeker ook als ze samenwerken!

Naast deze onderlinge samenwerking, beschikken we natuurlijk over een waardevol netwerk van zorgorganisaties en specialisten, zowel in de directe omgeving als daarbuiten, opdat je altijd in goed handen terecht komt.

X-Ray Resultaten
Gezellige kamer
acupunctuur
Osteopaat at Work
Yoga at Home
ultrageluid

EEN AANTAL PRAKTISCHE ZAKEN

EEN AFSPAAK

MAKEN

INTAKE,

ONDERZOEK &

BEHANDELTRAJECT

TARIEVEN &

 VERGOEDINGEN

PRAKTIJK

HUISREGELEMENT

logo alleen.png

CONTACT

ALOM complementaire GGZ  is gevestigd in 

logo gezondhuys.png
LEURSSTRAAT 5 | 6166 CL GELEEN
 
CONTACT:
 
mail@alom.biz

+31 (0)46 –  458 73 41

+31 (0)6 – 55 35 87 09

De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar.
Als ik in behandeling ben, kan ik je niet direct te woord staan, maar bestaat altijd de mogelijk een voicemail of (WhatsApp)bericht achter te laten.
Oproepen tot 12.00 worden normaal gezien dezelfde dag beantwoord, bij oproepen later op de dag
neem ik de eerstvolgende werkdag contact op. 


Like ons op
  • Facebook Social Icon
Het gezondhuys® is gemakkelijk bereikbaar, er zijn ruim voldoende (gratis) parkeerplaatsen.
Om verkeershinder voor de bewoners te voorkomen vragen we vriendelijk niet te parkeren in de Leursstraat, maar in een van de omliggende straten.
Gezien het monumentaal karakter van het pand, is de trappartij aan de voorzijde ongewijzigd gebleven. De achteringang biedt toegang aan mindervaliden en mensen met een kinderwagen. 
bottom of page